Top 10 khuynh hướng ảnh hưởng đến thiết kế nội thất văn phòng phần 2

TOP 10 KHUYNH HƯỚNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG – PHẦN 2 – Phần 2: 3. NHIỀU NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC TỪ XA, KHÔNG PHẢI NGAY TẠI BÀN LÀM VIỆC CỦA HỌ Ở thời điểm nhất định, khoảng 1/3 các công nhân tri thức trong các lĩnh vực tư nhân và công cộng đang làm việc từ xa. Chỉ có 30 đến 40 phần trăm nhân viên thực sự sử dụng thêm không gian nội thất văn phòng. “Tính lưu động” là điều rất quan trọng cho lực lượng lao động hiện nay. Ngoài các văn phòng, nhân viên có thể đang làm việc trên máy bay, khách sạn, tại các địa điểm giao dịch với khách hàng và thậm chí ngay tại nhà ở. Họ cần được hỗ trợ với công nghệ và quy trình kinh doanh cho phép họ làm việc hiệu quả ở bất cứ nơi nào. Các tổ chức cũng cần không gian linh hoạt cho người lao động có thể dể dàng truy cập từ các tầng khác của tòa nhà hoặc khuôn viên trường học. 4. NỘI THẤT VĂN PHÒNG LINH HOẠT LÀM TĂNG SỰ HÀI LÒNG VÀ SỰ GẮN KẾT Linh hoạt trong công việc – cho phép nhân viên chọn làm việc khi nào, như thế nào và ở đâu – thường nhận được những phản ứng tích cực. Hơn 30 phần trăm người lao động có thể dễ dàng sắp xếp công việc một cách linh hoạt và báo cáo lại rằng họ cảm thấy rất thích thú khi làm chúng. Vì vậy, nếu nội thất văn phòng được thiết kế phụ hợp với tính linh hoạt trong công việc sẽ giúp nhân viên làm việc hiệu quả và năng suất công việc sẽ tăng lên nhanh chóng. – Còn tiếp – Nguồn: HOK | MẠNH DUY

Bình luận