Top 10 Khuynh Hướng Ảnh Hưởng Đến Thiết Kế Nội Thất Văn Phòng | Phần 5

TOP 10 KHUYNH HƯỚNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG – PHẦN 5

9. YẾU TỐ CON NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

  • Tăng 2-5 phần trăm lượng cho nhân viên có thể giúp công ty trang trải các chi phí cho nơi làm việc để họ có một không gian tốt hơn cho sức khỏe. Tổn thất tài chính do vắng mặt (một sự mất mát của năng suất làm việc từ vấn đề sức khỏe của nhân viên hoặc các vấn đề cá nhân) chiếm tới 4 phần trăm.
  • Đây là vấn đề đáng báo động! Mặc dù việc thiết kế và xây dựng các tòa nhà đi kèm với một chi phí đáng kể nhưng vẫn không là gì so với các chi phí bồi thường cho nhân viên.

10. THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG NỘI THẤT VĂN PHÒNG

  • Nghiên cứu của công ty Prosci đã tìm thấy rằng các dự án môi trường làm việc với một thành phần quản lý thay đổi có hiệu lực gấp sáu lần khả năng đáp ứng các mục tiêu của họ và họ đã thành công. Nếu bạn được trao cho một mảng mới của phần mềm không có hướng dẫn về cách sử dụng, bạn vẫn có thể làm hiệu suất nhất cho khoản đầu tư của bạn ư? Có lẽ là không.
  • Cũng vậy với một nơi làm việc mới, khi nhân viên thấy đồ nội thất văn phòng mới, bị điều chỉnh đến một văn phòng khác hoặc di chuyển vào một tòa nhà khác, họ cần biết các “công cụ” mới mà họ sẽ làm việc cùng. Đó là cách tốt để họ hiểu không gian làm việc của mình, các công nghệ hỗ trợ và các chính sách, quy trình như thế nào để sử dụng và xử lý nó. Nếu có một xu hướng vĩ mô bao gồm tất cả những xu hướng được liệt kê ở đây, nó sẽ ngày càng chú trọng vào con người.
  • Thiết kế và chiến lược nơi làm việc có thể đóng một vai trò rất lớn trong việc giúp đỡ để tối đa hóa sự thoải mái và hiệu suất của người cư ngụ. Tham gia với các nhân viên về cách nơi làm việc có thể hỗ trợ tốt nhất cho họ là một cách tuyệt vời để bắt đầu.

– HẾT –

Nguồn: HOK | MẠNH DUY

Bình luận