Văn Phòng DRAFT Ở Tokyo Nhật bản

Công ty DRAFT . thiết kế một không gian văn phòng mới tại Tokyo, Nhật Bản. Không gian văn phòng này nằm ở tầng 12 tầng cao nhất của tòa nhà. Bạn có thể nhìn thấy không gian mở thông qua các không gian cửa vào. Chiều cao trần là 4m. Văn phòng chia không gian hành lang bằng cầu thang 2 bậc ,khoảng cách 380mm nhằm tạo không gian làm việc. 4 màn hình lớn trên tường sử dụng cho các cuộc họp với các chi nhánh nước ngoài.

Thiết kế của văn phòng này là “Truyền thông”. Chúng tôi ý thức được là không gian sẽ là nơi tiếp cận và giao tiếp với nhiều người khác nhau. Nó quan trọng đến không gian làm việc, bởi vì vậy thông tin và giao tiếp luôn là điều quan trọng . Design: DRAFT inc. / Taiju Yamashita Photography: POINTER / Kaoru Fukui

Nguồn :retaildesignblog|BaoLam|square.vn

Bình luận