Những phím tắt thường dùng

1. Dùng trong Windows

F1: Gọi trợ giúp ở phần mềm đang sử dụng

F2: Đổi tên file/ folder đang được chọn

F3: Tìm kiếm tất cả Alt + Enter: Xem cửa sổ properties của đối tượng đang được chọn Windows + F1: Xem trợ giúp nhanh về Windows dù bạn đang làm việc ở bất cứ trình ứng dụng nào Windows + F: Mở nhanh cửa sổ tìm kiếm của Windows Windows + E: Mở nhanh trình quản lý file của Windows Windows + R: Mở nhanh cửa sổ Run để gõ lệnh Windows + U + U: Shutdown máy trong Windows XP Chọn 1 file và Shift + Del: Xóa vĩnh viễn mà không bỏ vào sọt rác

2. Dùng trong các trình soạn thảo văn bản nói chung

Ctrl + O: Mở một tài liệu Ctrl + N: Tạo một tài liệu / văn bản mới Ctrl + S: Lưu tài liệu đang làm việc Ctrl + C: Copy vào bộ nhớ clipboard vùng / đối tượng đang được chọn Ctrl + X hoặc Shift + Delete: Cắt vào bộ nhớ clipboard vùng / đối tượng đang được chọn Ctrl + V hoặc Shift + Insert: Dán từ bộ nhớ clipboard ra vùng đang làm việc Ctrl + Z: Undo/ hoàn lại thao tác vừa làm trước đó Ctrl + Home: Về đầu văn Ctrl + End: Về cuối văn bản Home: Về đầu dòng văn bản End: Về cuối dòng văn

3. Dùng trong tin học văn phòng 

Word: Ctrl + dấu móc sừng trâu {: Thu nhỏ cỡ chữ đang chọn Ctrl + dấu móc sừng trâu }: Phóng to chữ đang chọn Shift + Enter: Xuống dòng nhưng không mở paragraph mới Ctrl + Enter: Mở một trang mới – Excel: F2: Chuyển cell sang trạng thái có thể chỉnh sửa Alt + Ctrl: Xuống hàng trong cùng một cell (ô) để viết các dòng chữ dài

4. Dùng trong các trình duyệt

(Chủ yếu cho Firefox, các trình duyệt khác bạn tự thử) Backspace (phím xóa lùi): Để quay lại trang trước đó Ctrl + (dấu cộng): Phóng to font chữ ở trang web đang xem Ctrl + (dấu trừ): Thu nhỏ font chữ ở trang web đang xem Ctrl + 0 (số zero): Trở về font chữ trung bình mặc định của trình duyệt Ctrl + F: Mở cửa sổ tìm kiếm để tìm nhanh từ xuất hiện trên trang web đang xem Ctrl + K: Đưa nhanh con trỏ vào ô tìm kiếm sử dụng các máy tìm kiếm của Firefox Ctrl + W hoặc Ctrl + F4: Đóng tab đang xem.

Bình luận