Biện Pháp Thi Công Điện – P.2

BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN-Phần 2

4.Thông ống điện và kéo dây.

Xây dựng tháo cốt pha sàn, dùng dây nilông luồn vào ống điện. Sau khi trần được tô thì tiến hành kéo dây nguồn và điều khiển cho các thiết bị. Dây kéo được làm dấu từng tuyến, theo màu và pha.

5.Kiểm tra dây và lắp thiết bị

Test dây xem có thông mạch, có bị chạm chập trong quá trình kéo dây không, độ cách điện giữa các dây dẫn, độ rò rỉ dòng điện. Dây được kiểm tra an toàn thì tiến hành lắp đặt thiết bị. Sau khi lắp đặt thiết bị điện hoàn tất thì kiểm tra vận hành thử, dùng amper kẹp xác định dòng từng pha sau đó cân chỉnh dòng pha nhằm đảm bảo sự cân bằng pha trong hệ thống. Tủ điện được gắn nhãn, sơ đồ chức năng từng thiết bị trong tủ.

6.Tủ điện

Vẽ sơ đồ và vị trí lắp đặt các MCB trong tủ và kích thước tủ điện. Gia công vỏ tủ điện theo bảng vẽ đã duyệt của chủ đầu tư. Lắp đặt các thiết bị vào tủ hoàn chỉnh. Kiểm tra độ cách điện, dòng rò ra vỏ tủ, đảm bảo an toàn điện và thiết bị đóng cắt. —HẾT—

Nguồn: dmec | Giang Trúc | square.vn

Bình luận