Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe

Công ty thanh toán trực tuyến Stripe đã quyết định chuyển đến San Francisco cho sự phát triển nhanh chóng của mình. Như những công ty mới thành lập và thành công sớm, Stripe mong muốn tạo 1 môi trường làm việc để nhân viên có thể gắn bó lâu dài. Là công ty thiên về công nghề nhưng Stripe mong muốn có 1 văn phòng mang phong cách đồng quê để nhân viên có thể cảm nhận được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.  Str1_   Str_18 Str_17 Str_16 Str_15 Str_14 Str_13 Str_12 Str_11 Str_10 Str_9 Str_8 Str_7 Str_5 Str_4 Str_3 Str_2 (Nguồn: Officesnapshots | Thư Lê)

Bình luận