• Liên Hệ
 • NGUYỄN HOÀNG LỆ THÚY

  CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
  -NGUYỄN HOÀNG LỆ THÚY-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:

  ● Các khóa học đã tham gia:

  ● Kinh nghiệm:

  ● Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện: