• Liên Hệ
  • Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp

    Nasty Gal là một công ty thời trang mới thành lập nổi tiếng chuyên bán quần áo vintage và phụ kiện. Do sự tăng trưởng nhanh chóng, Nasty Gal đã di chuyển vào một văn phòng mới tại trung tâm thành phố Los Angeles. Và không gian đó trông tuyệt đẹp! Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp Văn phòng được thiết kế với không gian mở Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹpVăn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp Phòng họp Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹpVăn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹpVăn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹpVăn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp Phòng giải lao Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹpVăn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹpVăn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp Phòng cafe Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp Những họa tiết đáng yêu khiến bạn phải chú ý. Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp Phòng chờ Văn phòng Nastyl Gal với thiết kế tuyệt đẹp Phòng chụp hình (Nguồn: officelovin.com | Thư Lê)

    Chia sẽ ngay

    , , , , ,