• Liên Hệ
 • Dự Án

  Tên công trình: Thiết kế – Thi công văn phòng Inspite Ventures
  Địa điểm: Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
  Chủ đầu tư:
  Phạm vi công việc:
  Năm xây dựng: