• Liên Hệ
  • Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe

    Công ty thanh toán trực tuyến Stripe đã quyết định chuyển đến San Francisco cho sự phát triển nhanh chóng của mình. Như những công ty mới thành lập và thành công sớm, Stripe mong muốn tạo 1 môi trường làm việc để nhân viên có thể gắn bó lâu dài. Là công ty thiên về công nghề nhưng Stripe mong muốn có 1 văn phòng mang phong cách đồng quê để nhân viên có thể cảm nhận được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.  Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe   Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe Nội thất văn phòng bên trong công ty Stripe (Nguồn: Officesnapshots | Thư Lê)

    Chia sẽ ngay

    , , ,