• Liên Hệ
 • PHẠM ĐÌNH LUÂN

  GIÁM SÁT KỸ THUẬT
  -PHẠM ĐÌNH LUÂN-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:

  ● Các khóa học đã tham gia:

  ● Kinh nghiệm:

  ● Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện: