• Liên Hệ
 • NGUYỄN KIM THI

  NGUYỄN KIM THI

  GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
  Kinh nghiệm Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán-nhân sự Lập ngân sách và những quy định về quản lý tài chính Xem xét và trình Giám đốc phê duyệt năng lực tài chính của Công ty. Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính – ngân sách đối với mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định cho từng vị trí NS theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả cuối cùng. Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm. Xem xét kiểm tra và trình Giám đốc phê duyệt các Báo cáo Tài chính
  -NGUYỄN KIM THI-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:
  – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán
  – Chứng chỉ kế toán trưởng
  – Chứng chỉ MMM
  ● Các khóa học đã tham gia:
  – Kỹ năng quản lý cấp trung tại trường Pace
  – Kỹ năng Quản lý thời gian
  – Kỹ năng Đưa ra quyết định
  – Kỹ năng Giám sát tổ chức
  – Kỹ năng Đàm phán và thương lượng
  – Kỹ năng Marketing & Sale…