• Liên Hệ
 • LÝ VĂN PHÁT

  CHUYÊN VIÊN KD ONLINE
  Kinh nghiệm: 5 năm trong nghề. Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện:
  -LÝ VĂN PHÁT-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề: Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin

  ● Các khóa học đã tham gia:
  – Digital marketing
  – Smart SEO
  – Huấn luyên Google Adwords cơ bản & nâng cao.