• Liên Hệ
 • LÊ THỊ KIỀU LOAN

  LÊ THỊ KIỀU LOAN

  QUẢN LÝ HỆ THỐNG
  Kinh nghiệm: - 4 năm kinh nghiệm
  -LÊ THỊ KIỀU LOAN-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:
  – Tốt nghiệp Cao đẳng Công Thương TP.HCM
  – Chuyên viên ISO 9001 – 14001 – OHSAS 18001
  – Đánh giá viên nội bộ ISO 9001 – 14001 – OHSAS 18001
  ● Các khóa học đã tham gia:
  – Plan to win – SHTP Training Center
  – Sustainability Science Congress ‘14-15 – Vietnam Enterprise Institute
  – Customer Service Skill – SHTP Training Center