• Liên Hệ
 • LÊ ĐỨC THỌ

  CHỈ HUY TRƯỞNG
  Kinh nghiệm: Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện:
  -LÊ ĐỨC THỌ-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:
  Tốt nghiệp Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM
  ● Các khóa học đã tham gia: