• Liên Hệ
 • LÊ BẢO SƠN

  LÊ BẢO SƠN

  TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
  Kinh nghiệm - Giải thưởng: - Tổng hơn 10 năm trong nhiều lĩnh vực - Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất. - Businessman for Asean Communication Program 2015 (TAP’15) Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện: Quản lý tư vấn Square, Mekong delta food, VietJap, Selling power, Ellipse, Actioncoach Đồng Nhân, Rubikasia (Catalyst VietNam), Leadtowin VietNam...
  -LÊ BẢO SƠN-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:
  – Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp ĐH TĐT
  – Business coaching Actioncoach
  – Director and Ambassador (Growing Large Chapter)
  – Director and Ambassador (Launching Large Chapter)
  ● Các khóa học đã tham gia:
  – Kĩ năng Quản lý thời gian, Kĩ năng Đưa ra quyết định, Kĩ năng Giám sát tổ chức, Kĩ năng Đàm phán và thương lượng, Kĩ năng Chịu trách nhiệm, Kĩ năng Marketing & Sale…