• Liên Hệ
 • HỒ ANH VŨ

  TP THƯƠNG HIỆU VÀ TIẾP THỊ
  Kinh nghiệm - Giải thưởng: - Hơn 11 năm trong ngành Markeitng đó hơn 3 năm trong lĩnh vực nội thất. Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện: đã từng triển khai thành công cho nhiều sản phẩm của các công ty lớn như Asiasoft, FPT Online, Trường Thành v.v Học vấn - chứng chỉ hành nghề: Tốt nghiệp ĐH Hùng Vương. Các khóa học đã tham gia: - Growing Talent – Distinction in influencing and leading skills training program. - Coaching and field sales training program. - Internal Auditor. - Basic Feng shui. Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm, trong đó hơn 2 năm kinh nghiệm trong kĩnh vực nội thất và trang trí nội thất.
  -HỒ ANH VŨ-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:
  – Tốt nghiệp Cao Đẳng DMIT chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  ● Các khóa học đã tham gia:
  – Digital Marketing.
  – Quản lý con người cơ bản.
  – Quản lý con người nâng cao.
  – Thu phục lòng người, lãnh đạo thành công.