• Liên Hệ
  • HỒ ANH VŨ

    TRƯỞNG BP MARKETING
    Kinh nghiệm: - Hơn 11 năm trong ngành Markeitng đó hơn 3 năm trong lĩnh vực nội thất. Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện: đã từng triển khai thành công cho nhiều sản phẩm của các công ty lớn như Asiasoft, FPT Online, Trường Thành v.v
    -HỒ ANH VŨ-

    ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:
    – Tốt nghiệp Cao Đẳng DMIT chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
    ● Các khóa học đã tham gia:
    – Digital Marketing.
    – Quản lý con người cơ bản.
    – Quản lý con người nâng cao.
    – Thu phục lòng người, lãnh đạo thành công.