• Liên Hệ
 • HỒ ANH VŨ

  TRƯỞNG BP MARKETING
  Kinh nghiệm: - Hơn 11 năm trong ngành Markeitng đó hơn 3 năm trong lĩnh vực nội thất. Một số dự án/thành tựu điển hình đã thực hiện: đã từng triển khai thành công cho nhiều sản phẩm của các công ty lớn như Asiasoft, FPT Online, Trường Thành v.v
  -HỒ ANH VŨ-

  ● Học vấn – chứng chỉ hành nghề:
  – Tốt nghiệp Cao Đẳng DMIT chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
  ● Các khóa học đã tham gia:
  – Digital Marketing.
  – Quản lý con người cơ bản.
  – Quản lý con người nâng cao.
  – Thu phục lòng người, lãnh đạo thành công.