Tên công trình: Thiết kế Nội Thất Văn Phòng- Thi công công ty Aden
Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty Aden
Phạm vi công việc: Thiết kế- Thi công nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng: 2016