Tên công trình:Thiết kế Nội Thất – Thi công hoàn thiện căn hộ Giai Việt
Địa điểm:Khu Căn Hộ Giai Việt – Quận 8
Chủ đầu tư:Chị Linh
Phạm vi công việc:Thiết kế- Thi công nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng:2016