Tên công trình: Thiết kế Nội Thất – Thi công hoàn thiện căn hộ Giai Việt
Địa điểm: Khu Căn Hộ Giai Việt – Quận 8
Chủ đầu tư: Chị Linh
Phạm vi công việc: Thiết kế- Thi công nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng: 2016