Tên công trình:Thiết Kế Nôi Thất – Thi Công Căn Hộ Tùng Nguyên Sunrise City
Địa điểm:Sunrise City
Chủ đầu tư:Anh Tùng
Phạm vi công việc:Thiết kế- Thi công nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng:2016