Tên công trình:Thiết kế văn phòng Saint Gobain
Địa điểm:Quận 7, TP HCM
Chủ đầu tư:Công ty Saint Gobain
Phạm vi công việc:Thiết kế nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng:2016