Tên công trình: Thiết kế văn phòng Saint Gobain
Địa điểm: Quận 7, TP HCM
Chủ đầu tư: Công ty Saint Gobain
Phạm vi công việc: Thiết kế nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng: 2016