Gói thi công

Với gần 300 công nhân lành nghề, trong đó có 30% công nhân kỹ thuật đạt bậc 7/7, Công Ty Thiết Kế Square tự tin với chất lượng thi công nội thất công trình đạt Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCVN 4450:1987; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Sổ tay chất lượng Công ty cổ phần trang trí nội thất Vuông (Square): TCTCSQ 01:2014, và Tiêu chuẩn của Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC).

Danh mục thi công gồm có:

1.   Thi công sàn

   Cán sàn

   Marking sàn

   Thi công sàn: sàn thảm, sàn gạch, sàn gỗ, sàn vinyl, sàn epoxy,…

2.   Thi công vách

   Vách thạch cao

   Vách kính

   Vách ngăn di động

   Vách ốp

3.   Thi công trần

   Trần thạch cao khung chìm

   Trần thạch cao khung nổi

   Trần trang trí

4.   Thi công cửa

   Cửa gỗ

   Của nhôm kính

   Cửa kính

5.   Thi công M&E

   Cắt sàn- chôn ống điện

   Hệ thống trunking

   Hệ thống đèn

   Hệ thống ổ cắm

   Hệ thống tủ điện

   Hệ thống mạng, điện thoại

   Hệ thống lạnh

   Hệ thống phóng cháy chữa cháy

   Hệ thống điện server

6.   Thi công hoàn thiện

   Sơn nước

   Giấy dán tường

   Dán decal

   Thi công vách ốp

   Len chân tường

   Hoàn thiện mối nối giữa hai vật liệu

Gói Thi công này bao gồm cả dịch vụ Giám sát thi công và miễn phí tư vấn khi có phát sinh trong quá trình thi công công trình.