• Liên Hệ
 • Chính sách hoạt động

  Chính sách hoạt động

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
  I. NGUYÊN TẮC CHUNG
  1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các khách hàng, độc
  giả truy cập vào website www.square.vn.
  2. Các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động của website www.square.vn có trách
  nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
  3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện
  hành của Việt Nam. Các khách hàng, độc giả tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân
  thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của website www.square.vn.
  II. QUI ĐỊNH CHUNG
  1. Tên miền của website của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Vuông
  (Công Ty Thiết Kế Nội Thất Square) là website www.square.vn
  2. Khách hàng, độc giả của website www.square.vn
  – Khách hàng, độc giả của website website www.square.vn là toàn bộ những người truy cập và
  sử dụng dịch vụ của website www.square.vn.
  – Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Công Ty Thiết Kế Nội Thất Square cung cấp hoặc
  liên quan đến website www.square.vn.
  3. Địa chỉ giao dịch: www.square.vn
  4. Lĩnh vực hoạt động của website www.square.vn
   Tư vấn – Thiết kế -Thi công trọn gói:
  – Cao ốc văn phòng;
  – Biệt thự – căn hộ cao cấp;
  – Café – nhà hàng – khách sạn;
  – Shop – showroom;
  – Và các công trình công cộng khác.
   Quản lý dự án thiết kế nội- ngoại thất
   Thi công, lắp đặt, trang trí nội- ngoại thất.
   Sản xuất đồ gỗ nội thất chất lượng cao.
   Tư vấn thiết kế nội- ngoại thất.
  III. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
  1. Thu thập thông tin cá nhân
  Trong quá trình cung cấp thông tin và dịch vụ, website www.square.vn sẽ nhận được thông tin
  của khách hàng, độc giả như sau:
  Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên
  miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu
  trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web,
  việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách
  hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.
  Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác
  mà bạn cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email bạn gửi cho chúng tôi,
  hoặc các thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả
  lời phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại.
  2. Mục đích sử dụng
   Website www.square.vn sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng, độc
  giả vào những mục đích như dưới đây:
  – Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch vụ của Công Ty Thiết Kế Nội Thất
  Square trên website www.square.vn.
  – Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của website www.square.vn đến các
  đối tượng liên quan.
   Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại,…
   Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng, độc giả truy cập vào website
  www.square.vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng,
  trang web đã xem.
   Dùng để phân tích xu hướng sử dụng dịch vụ của khách hàng, với mục đích xây dựng
  những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
   Dùng để liên lạc với khách hàng, độc giả khi website www.square.vn điều tra thông tin
  khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình
  luận.
   Dùng để trả lời khi khách hàng, độc giả thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời khách
  hàng, độc giả bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của khách hàng, độc giả,
  khi khách hàng, độc giả thắc mắc.
   Dùng trong các dịch vụ khác do website www.square.vn cung cấp.
   Dùng cho những mục đích khác của website www.square.vn không ghi ở trên. Khi đó
  chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó website www.square.vn.
  3. Sử dụng thông tin cá nhân
   Website www.square.vn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, độc giả theo luật
  pháp của Việt Nam.
   Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, độc giả để thực hiện các mục đích nêu tại
  điều 2 của quy định này.
  4. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân
   Khách hàng, độc giả có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình.
  IV. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:
  1. Khách hàng, độc giả sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng
  dịch vụ khi truy cập vào website www.square.vn. Khách hàng, độc giả có trách nhiệm thông
  báo kịp thời cho website www.square.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi
  phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  2. Khách hàng, độc giả phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên website
  www.square.vn. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời
  cho Ban quản lý website www.square.vn và cập nhật trên website.
  3. Khách hàng, độc giả không sử dụng dịch vụ của website www.square.vn vào những mục
  đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá
  hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của
  website www.square.vn, hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị
  trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu
  thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi
  của mình trước pháp luật.
  4. Khách hàng, độc giả không được hành động gây mất uy tín của website www.square.vn
  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng, độc giả khác bằng cách sử
  dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những
  thông tin không có lợi cho uy tín của website www.square.vn.
  V. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN
  WEBSITE WWW.SQUARE.VN
  Khi thực hiện các dịch vụ trên website www.square.vn, bắt buộc khách hàng, độc giả phải
  thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
  Ban quản lý website www.square.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho
  khách hàng, độc giả tham gia sử dụng dịch vụ. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần
  mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng, độc giả không thể tham gia sử
  dụng dịch vụ được, thì khách hàng, độc giả thông báo cho Ban quản lý website
  www.square.vn địa chỉ email: laptrinh@square.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian
  sớm nhất, tạo điều kiện cho khách hàng, độc giả tham gia sử dụng dịch vụ website
  www.square.vn.
  Tuy nhiên, Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo
  của khách hàng, độc giả không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường
  truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
  VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE WWW.SQUARE.VN
  1.Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý
  1.1. Quyền của Ban quản lý website www.square.vn
   Ban quản lý website www.square.vn có quyền kiểm tra thông tin mà các tổ chức, cá
  nhân đưa lên website www.square.vn, đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản
  phẩm;
   Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho khách hàng, độc giả trong
  trường hợp có cơ sở chứng minh khách hàng, độc giả cung cấp thông tin cho website
  www.square.vn không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần
  phong mỹ tục Việt Nam;
   Thu hồi mọi nội dung mà khách hàng, độc giả đăng trên website www.square.vn trong
  trường hợp khách hàng, độc giả vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng
  đến hoạt động kinh doanh trên website www.square.vn. Trong trường hợp này Ban
  quản lý sẽ thông báo cho khách hàng, độc giả trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.
   Ban quản lý website www.square.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung
  trên website www.square.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về
  bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Website www.square.vn và tất cả các biểu tượng,
  logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của website
  www.square.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp
  các quyền sở hữu trên.
  1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý website www.square.vn
   Thẩm tra và xác thực thông tin khách hàng, độc giả tham gia hoạt động trên website
  www.square.vn.
   Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và dịch vụ trên website www.square.vn, cho phép
  khách hàng, độc giả có thể trao đổi, tiến tới ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty Xây
  dựng Trang trí Nội thất Vuông.
   Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh
  doanh của Công Ty Thiết Kế Nội Thất Square. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho
  thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của
  Công Ty Thiết Kế Nội Thất Square khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ
  trường hợp pháp luật có quy định khác.
   Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp
  luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối
  tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website www.square.vn.
   Chịu trách nhiệm xây dựng website www.square.vn bao gồm một số công việc chính
  như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối
  Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website www.square.vn trong điều
  kiện và phạm vi cho phép.
   Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website
  www.square.vn. Các chính sách này sẽ được công bố trên website www.square.vn.
   Duy trì hoạt động bình thường của website www.square.vn và khắc phục các sự cố xảy
  ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng
  như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì
  website www.square.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
   Ban quản lý website www.square.vn có trách nhiệm hướng dẫn các khách hàng, độc giả
  thực hiện quá trình sử dụng dịch vụ trên website www.square.vn.
  2.Quyền và nghĩa vụ của khách hàng, độc giả
  2.1. Quyền của khách hàng, độc giả
   Được miễn phí đăng ký thành viên (nếu có). Phí thành viên được hiểu là khoản phí để
  được tham gia hoạt động trên website www.square.vn, nhưng không tính đến các khoản
  phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên website
  www.square.vn.
   Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ của mình
  trên website www.square.vn (nếu có).
   Hưởng các chính sách ưu đãi do website www.square.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp
  trên website www.square.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên
  website www.square.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các khách hàng, độc giả.
  2.2. Nghĩa vụ của khách hàng, độc giả
   Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình trên website www.square.vn.
   Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên
  website www.square.vn và các quy định tại Quy chế này.
   Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.
   Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và
  hộp thưđiện tử của mình.
   Thông báo kịp thời cho Ban quản lý website www.square.vn về những hành vi sử dụng
  trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba
  để có biện pháp xử lý kịp thời.
   Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin
  khác cũng như toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ trên website www.square.vn.
   Không sử dụng dịch vụ của website www.square.vn vào những mục đích bất hợp pháp,
  không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát
  tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website
  www.square.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị
  trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu
  cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các
  hành vi của mình trước pháp luật.
   Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và
  tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website www.square.vn cung cấp cho một
  bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban quản lý website www.square.vn trong
  bản Quy chế này.
   Không được hành động gây mất uy tín của website www.square.vn dưới mọi hình thức
  như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng, độc giả bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ
  hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi
  cho uy tín của website www.square.vn.
  VII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
  1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website www.square.vn sẽ được các
  bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có
  thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
  2. Quy chế của website www.square.vn có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên
  website www.square.vn.
  3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của
  website www.square.vn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên website www.square.vn trước 5
  (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính
  thức có hiệu lực. Việc khách hàng, độc giả tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi
  được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc khách hàng, độc giả đã chấp nhận Quy chế
  sửa đổi này.
  VIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT
  Địa chỉ liên lạc chính thức của website www.square.vn:
  Công ty/Tổ chức: Công Ty Thiết Kế Nội Thất Square.
  Địa chỉ:
  Văn phòng chính: số 103/A20, đường Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí
  Minh.
  Văn phòng giao dịch: Lầu 1, Tòa nhà TS, Cư Xá Đô Thành, Số 17, Đường số 2, Phường 4, Quận
  3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (+84 8) 3834 3235- 6674 0928.
  Email: square@square.vn

  Rate this post
  Chia sẽ ngay