Tên công trình: Thiết kế căn hộ chị Nguyệt- Imperia
Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM
Chủ đầu tư: Chị Nguyệt
Phạm vi công việc: Thiết kế nội thất hoàn thiện.
Năm xây dựng: 2015